Pajeczyna.pl - Darmowe ogłoszenia - Strona Główna

Dodaj ogłoszenie prywatne Dodaj ogłoszenie firmowe

UMOWA - REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

1. Postanowienia ogólne regulaminu:

Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Pajęczyna, Co. ("Pajęczyna") oraz zamieszczający ogłoszenie ("Zamieszczający Ogłoszenie") ustalają następujące warunki zamieszczania ogłoszeń.

1.1 Treść Ogłoszenia/Wypowiedzi

Zamieszczający Ogłoszenie ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną wynikającą lub związaną z ogłoszeniem. Zamieszczający Ogłoszenie oświadcza niniejszym i zapewnia, że ogłoszenie lub post jest zgodny z normami ogłoszeniowymi Pajęczyna, Co. oraz że posiada wszelkie prawa zezwalające na wykorzystanie ogłoszenia lub wypowiedzi przez Pajęczyna, Co. dla celów niniejszej Umowy oraz że korzystanie, powielanie oraz dystrybucja ogłoszenia lub wypowiedzi nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi nie naruszy praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności ani godności, nie naruszy praw zapobiegających dyskryminacji ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.

1.2 Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności

Zamieszczający Ogłoszenie godzi się zadość uczynić i uwolnić Pajęczyna, Co. od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, roszczeń bądź powództw, w tym zwróci koszty związane z honorariami dla prawników oraz postępowaniem sądowym ewentualnie poniesione przez Pajęczyna, Co. w związku lub w wyniku naruszenia przez Zamieszczającego Ogłoszenie któregokolwiek z wyżej wspomnianych zobowiązań i niedotrzymania gwarancji.

1.3 Zasady zamieszczania ogłoszeń standardowych i sponsorowanych w kategorii Osobiste

2. Zasady i warunki zamieszczania ogłoszeń standardowych:

2.1 Zasady zamieszczania ogłoszeń standardowych

2.1.1 Zasady zamieszczania ogłoszeń standardowych przez Agencje Pracy oraz Pośredników oferujących pracę

2.1.2 Wykupienie Abonamentu dla Agencji Pracy oraz Pośredników oferujących pracę umożliwia:

2.1.3 Zasady zamieszczania ogłoszeń standardowych poprzez Firmy Usługowe Świadczące Płatne Usługi w USA i Kanadzie

2.2 Uwagi dotyczące zamieszczania ogłoszeń standardowych

2.3 Reklamacje dotyczące ogłoszeń standardowych

Wszystkie reklamacje dotyczące ogłoszeń standardowych należy zgłaszać, podając datę i tytuł zamieszczonego ogłoszenia, drogą e-mailową poprzez formularz kontaktowy lub droga listową na adres w Polsce:

"Kozaryn Internet-Services" Piotr Kozaryn
Al. Hallera 180/7
53-203 Wrocław

3. Zasady i warunki zamieszczania ogłoszeń sponsorowanych (płatnych):

3.1 Definicja ogłoszenia sponsorowanego

Ogłoszenie sponsorowane na Pajęczynie, jest to ogłoszenie płatne, znajdujące się przed ogłoszeniami darmowymi, na pierwszych pozycjach listy z ogłoszeniami w danej kategorii lub grupie kategorii i w danym mieście lub grupie miast. Ogłoszeniom płatnym przysługuje zwiększony limit zdjęć i elementów graficznych, możliwość zamieszczenia linków www oraz odrębne zasady zamieszczania opisane w niniejszym regulaminie

3.2 Rodzaje i ceny ogłoszeń sponsorowanych

Na Pajęczynie można wykupić następujące rodzaje ogłoszeń sponsorowanych:

3.3 Sposób zapłaty za ogłoszenie sponsorowane

Opłaty za ogłoszenie sponsorowane można dokonać przy użyciu systemu Platnosci.pl, następującymi metodami:

Wszystkie podawane ceny ogłoszeń są cenami netto w PLN i należy do nich doliczyć podatek VAT (23%).

Uwaga ze względu na przepisy prawa europejskiego cena podwyzszona o 23% będzie dla podmiotów zagranicznych ceną netto, a podatek VAT będą musiały odprowadzić samodzielnie.

Płatności za ogłoszenie sponsorowane dokonywane są za pośrednictwem systemu Platnosci.pl dzięki któremu użytkownik uzyskuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.

3.4 Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem Systemu Platnosci.pl

3.5 Zasady obowiązujące przy zamieszczaniu ogłoszeń sponsorowanych

3.6 Aktywacja ogłoszenia sponsorowanego

Ogłoszenie sponsorowane staje się aktywne na stronie po potwierdzeniu płatności przez system Platnosci.pl. Księgowanie zapłaty i aktywacja ogłoszenia może wynieść od kilku minut do kilku godzin, w zależności od rodzaju płatności. Transakcje opłacane zwykłym, tradycyjnym przelewem mogą być aktywowane w czasie do 72 godzin.

3.7 Reklamacje dotyczące ogłoszeń sponsorowanych, uwagi dotyczące treści ogłoszeń, współpraca z organami ścigania

Wszystkie reklamacje dotyczące ogłoszeń sponsorowanych, uwag do treści ogłoszeń (np. naruszenia dóbr, oszustwa) oraz zapytania od organów ścigania, należy zgłaszać, podając datę i tytuł zamieszczonego ogłoszenia, drogą e-mailową poprzez formularz kontaktowy lub droga listową na adres w Polsce:

"Kozaryn Internet-Services" Piotr Kozaryn
Al. Hallera 180/7
53-203 Wrocław

4. Przechowywanie informacji o użytkowniku. Polityka prywatności:

Pajęczyna, Co. kolekcjonuje wszystkie dane na temat połączeń z naszymi serwerami, zawierające numer IP użytkownika, jego login, email i datę połączenia. Informacje te będą wykorzystane w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu serwisu Pajęczyna lub prawa (polskiego lub jednego z wymienionych Państw), do odszukania i ukarania winowajcy. Pajęczyna, Co. zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych osobowych organom prawnym wtedy, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu naszego serwisu.

Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na Pajeczyna.pl

Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt na pajeczyna.pl oraz innych witrynach internetowych.

Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu należy odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej: http://www.google.com/privacy_ads.html

W celu wyświetlania reklam w trakcie Twojej wizyty w naszej witrynie korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu - te dane są chronione o ile sam ich nie ujawnisz) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować.

Zaznaczając pole akceptacji regulaminu przy dodawaniu ogłoszenia, użytkownik zgadza się na powyższe w myśl z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 27 sierpnia 1997 r. oraz Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.

5. Ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej:

W żadnych okolicznościach Pajęczyna, Co. nie będzie ponosić względem Zamieszczającego Ogłoszenie odpowiedzialności za szczególne, incydentalne lub wtórne szkody, bez względu na to czy powstaną one w związku z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, wykroczeniem (w tym zaniedbaniem) i bez względu na to czy Pajęczyna, Co. został pouczony o możliwości zaistnienia takiej szkody.

6. Cesja:

Zamieszczający Ogłoszenie nie może cedować niniejszej Umowy ani też jej części bez uprzedniej pisemnej zgody Pajęczyna, Co. Każda próba cesji bez zgody będzie nieważna.

7. Stosowane Prawo:

Do niniejszej Umowy stosuje się kodeks cywilny Polski, USA oraz UE i w świetle tego kodeksu należy je interpretować.

8. Odmowa zamieszczenia i usunięcie ogłoszenia lub wypowiedzi:

Pajęczyna, Co. zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia ogłoszenia lub wypowiedzi oraz ich usunięcia bez podania przyczyny.

Pajęczyna, Co. zastrzega sobie prawo do ustalenia indywidualnie z każdym użytkownikiem zamieszczającym ogłoszenia na portalu Pajeczyna.pl maksymalnej liczby ogłoszeń darmowych i płatnych jakie dany użytkownik, firma czy podmiot może zamieścić w danym czasie.

9. Prawo własności Pajęczyna, Co:

Wszystkie dane, informacje znajdujące się na naszej stronie są własnością Pajęczyna, Co., ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych bez uprzedniej, pisemnej zgody Pajeczyna, Co. podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym.

10. Informacje o firmie

Portal www.pajeczyna.pl prowadzony jest przez firmę Pajeczyna, Co.:
Pajeczyna, Co. 4601 11th Ave, Suite B9, Brooklyn, NY 11219, USA

Sprzedaż ogłoszeń sponsorowanych, niektórych powierzchni reklamowych oraz obsługa firm i instytucji w Polsce prowadzone są przez firmę Kozaryn Internet Services, Hallera 180/7, 53-203 Wrocław, NIP: 599-287-63-69, Regon: 020553195.