Opole

Dodane: 09.03.2015

Kurs na piły łańcuchowe: mechaniczne spalinowe i elektryczne

Osoby posługujące się piłami zawodowo są zobowiązane (rozp. MŚ z 24 sierpnia 2006) do przejścia specjalistycznego szkolenia w tym zakresie potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Zaleca się również, aby osoby użytkujące piły prywatnie, posiadały odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne.

Właściwa nazwa szkolenia to: *Obsługa pilarek mechanicznych elektrycznych i spalinowych*
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na drukach MEN.

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących wszelkie prace porządkowe (przycinanie gałęzi drzew i krzewów w obrębie terenów zielonych) oraz roboty budowlane i
ciesielskie.

Celem kursu jest przygotowanie kursanta do samodzielnej i bezpiecznej obsługi pilarek mechanicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Wymagania dla uczestników:
- ukończone 18 lat,
- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy pilarką.

W części teoretycznej szkolenia uczestnik zapozna się z budową i podziałem pilarek, silników elektrycznych i spalinowych, obsługą a także konserwacją pilarek mechanicznych. Zostaną poruszone między innymi zasady organizowania ścinki drzew oraz bezawaryjne i bezpieczne zasady pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
Cześć praktyczna szkolenia dotyczy między innymi obsługi i konserwacji pilarki, oraz zagadnienia dotyczące ścinki drzew, itp.

Ramowy program szkolenia:
- Budowa pilarek mechanicznych 1h
- Techniki pracy pilarkami spalinowymi - łańcuchowymi 2h
- Charakterystyka zawodu pilarza 1h
- Eksploatacja i konserwacja 2h
- BHP podczas obsługi pilarek mechanicznych 2h
- Zajęcia praktyczne 4h
Razem 14 h

Cena: 500 zł

Kontakt szczegółowy w sprawie oferty:
Józef Dołęga
Pro Silesia sp. z o.o.
Oddział Głubczyce
ul. Kochanowskiego 11/2
48-100 Głubczyce
tel. 77 54-17-257

Ogłoszeniodawca

PRO-SILESIA

INNE OGŁOSZENIA Z TĄ SAMĄ KATEGORIĄ I LOKALIZACJĄ

Ogłoszeniodawca

PRO-SILESIA

Copyright © 2005 - 2017 Pajeczyna™. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: Iguana Studio Agencja Interaktywna