Praca opiekunki w Niemczech

W różnego typu mediach pojawiają się oferty pracy dla opiekunek osób starszych poza granicami Polski. Na czym polega ta praca? Jakie kryteria należy spełniać, aby móc ją podjąć? I czy to się w ogóle opłaca?

Jak szukać pracy?

Bardzo dużo ofert pojawia się na różnego typu portalach, na których umieszczane są oferty pracy, ale i inne ogłoszenia, jak kupna, sprzedaży itp. Przeglądając ogłoszenia łatwo zauważyć, że wiele z ofert umieszczana jest przez specjalne agencje pracy, często specjalizujące się w pośrednictwie pracy właśnie dla opiekunek. Praca opiekunki w Niemczech dotyczy często opieki nad seniorami, chociaż pojawiają się także ogłoszenia dotyczące opieki nad dziećmi.

Opieka nad dziećmi

To szczególny rodzaj ofert, najczęściej kierowany do osób młodych, które wyjeżdżając do pracy poza granice Polski kierują się głównie jednym celem: nauka języka. W takich przypadkach wyjeżdża się do konkretnej rodziny, która zapewnia młodemu człowiekowi mieszkanie, wyżywienie i określone w umowie kieszonkowe. W zamian za to, młody człowiek opiekuje się dziećmi rodziny. Warunkiem wyjazdu do takiej pracy jest podstawowa znajomość języka, którą poprzez kontakt z dziećmi i ich rodzicami młody człowiek ma szansę rozwinąć. Polacy chętnie korzystają z tego typu rozwiązań, ponieważ niosą one ze sobą sporo korzyści: szlifowanie języka, zarobek, a często również świetnie spędzony czas. Wiele rodzin stara się, aby opiekun czy opiekunka ich dzieci w czasie pobytu poznali kraj, jednocześnie traktując taką osobę jak członka rodziny. Osoby, które wyjeżdżały do pracy w charakterze opiekuna w wielu przypadkach bardzo pozytywnie wypowiadały się o pracy, wskazując, że poza wymiernymi korzyściami jak nauka języka i wcale nie małe kieszonkowe, była to dla nich wspaniałą przygoda.

Opiekun osoby starszej

Praca opiekuna osoby starszej to zawód specyficzny, do którego należy się odpowiednio przygotować. Opieka nad osobami starszymi wymaga dużej wszechstronności. Rola opiekuna nie ogranicza się wyłącznie do opieki nad seniorem, rozumianej jako pielęgnacja, przygotowanie posiłków i dopilnowanie żeby zostały przyjęte leki. Od opiekuna wymaga się również, aby pomógł swojemu podopiecznemu zorganizować czas wolny. Opiekun staje się dla osoby starszej przyjacielem, który towarzyszy mu w wielu chwilach. Praca opiekuna jest zatem bardzo specyficzna, szczególnie, że seniorzy bywają bardzo wymagający. Wiele osób starszych cierpi na dolegliwości i choroby przewlekłe, a to skutkuje często indywidualnym podejściem. Choroby wymagają przyjmowania leków czy określonego postępowania, specjalnej diety itp. Dlatego też osoby pracujące jako opiekun osoby starszej muszą posiadać podstawową wiedzę także medyczną, aby w razie konieczności umieć pomóc swojemu podopiecznemu.

Kwalifikacje i uprawnienia

Należy pamiętać, że szukając pracy jako opiekun osoby starszej zadbać trzeba o to, by posiadać odpowiednie uprawnienia. Zaznaczyć należy, że nie są to uprawnienia, do posiadania których obligują przepisy prawa, jednak warto przed rozpoczęciem pracy przejść odpowiednie szkolenie. Dlaczego? Powód jest prosty. Po to, aby móc prawidłowo i profesjonalnie zająć się naszym podopiecznym. Podczas szkoleń, przyszły opiekun osoby starszej poznaje zagadnienia medyczne, które mogą okazać się naprawdę istotne dla ratowania zdrowia, a czasem także życia seniora. Zdarza się jednak, że w niektórych przypadkach już w ogłoszeniu podana jest informacja, że idealny kandydat powinien posiadać wykształcenie związane z medycyną lub pielęgniarskie, jednak są to indywidualne preferencje osób poszukujących opiekuna.

Trudności zawodu opiekuna osoby starszej

Czasami ludziom wydaje się, że praca opiekuna jest prosta, łatwa i przyjemna. Wszak trzeba dopilnować starszej osoby, żeby zażyła leki, żeby jadła regularne posiłki, ewentualnie pomóc w utrzymaniu należytej higieny i ogólnie- dotrzymać jej czasu. Ale nie każdy ma świadomość, że w zasadzie najczęściej jest to praca całodobowa, która w wielu kwestiach wymaga dużo cierpliwości, zrozumienia i empatii. I do tego równie wiele wysiłku fizycznego. Szczególnie w sytuacjach, gdy senior, którym będziemy się opiekować nie jest w pełni sprawny i samodzielny. Mogą tu pojawić się problemy dwojakiej natury. Z jednej strony, osoba starsza może być w pełni sprawna fizycznie, jednak psychika, kwestie związane z  pamięcią i umiejętnością skupienia uwagi nie funkcjonują w pełni sprawnie. Wówczas, opiekun musi wykazać się ogromnymi pokładami cierpliwości, empatii oraz życzliwości w stosunku do osoby, którą ma pod opieką. Gdy pełnimy rolę opiekuna całodobowego, ciągła życzliwość może okazać się nie lada wyzwaniem. W sytuacji, gdy nasz podopieczny jest w pełni sprawny umysłowo, nie ma problemów z pamięcią czy innych podobnych zaburzeń, jednak cierpi problemy związane z układem ruchu, które z kolei odbijać się mogą na samodzielności seniora, w tym także problemach z przemieszczaniem się w ogóle, wówczas praca wymagać dużego wysiłku fizycznego, gdyż niejednokrotnie może się okazać, że seniorowi trzeba będzie pomóc wstać, a następnie podtrzymać, aby mógł zrobić kilka kroków np. do łazienki. Stopień trudności w opiece nad osobą starszą zależy w dużym stopniu właśnie od tego, w jakim stanie jest dana osoba. A im większy stopień niepełnosprawności, tym więcej siły fizycznej i energii należy włożyć w pracę, by zapewnić osobie starszej odpowiednie warunki.

Praca opiekuna - w Polsce czy za granicą?

Wiele osób zastanawia się, czy pracy jako opiekun osoby starszej lepiej jest szukać w Polsce czy poza jej granicami. Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy bowiem od indywidualnych preferencji opiekuna. Niektóre osoby nie wyobrażają sobie, aby mogły wyjechać z kraju i dopuszczają możliwość pracy wyłącznie w Polsce. Inni natomiast nie będą mieli problemu z tym, żeby wyjechać. Nad tym zagadnieniem warto zastanowić się już na początku, gdy rozpoczynamy przygotowania do pracy i szkolenia zawodowe. Inaczej bowiem będziemy się przygotowywać do pracy w kraju, a inaczej za granicą. Gdy nie przewidujemy wyjazdu z Polski, wówczas całą energię można skupić na przygotowaniu merytorycznym, obejmującym medyczno- pielęgniarskie aspekty pracy. Gdy jednak dopuszczamy możliwość, lub jesteśmy pewni, że pracy w zawodzie opiekuna będziemy szukać za granicą, wówczas uwagę należy zwrócić również na inne aspekty. Jak choćby język. Podejmując pracę  np. w Niemczech, musimy choć w minimalnym stopniu znać język, żeby móc porozumiewać się z seniorem, którym się opiekujemy. W końcu praca opiekuna to nie tylko dbanie o zaspokojenie podstawowych potrzeb, ale także wspólne spędzanie czasu. Chociaż warto zaznaczyć, że warto także zastanowić się nad tym, w jakim kraju chcielibyśmy pracować, gdyż pewne rynki pracy i wymagania pracodawców wymagać będa od nas dodatkowych kwalifikacji oraz umiejętności. Warto się do nich przygotować. Poza językiem przydatna rzeczą jest ogólna znajomość kultury kraju, do którego się udajemy. Szczególnie w zakresie zagadnień, związanych z opieką medyczną czy społeczną. Wiedza ta pozwoli bowiem na rzetelniejszą i bardziej profesjonalną opiekę.
 


Uwaga: Kopiowanie, powielanie, cytowanie powyższego tekstu lub jego fragmentów bez pisemnej zgody firmy Pajeczyna, Co. jest zabronione i podlega karze zgodnej z ustawą o prawie autorskim. Copyright © 2008 - 2019 Pajeczyna™. Wszystkie prawa zastrzeżone. 01/01/2010
Copyright © 2020 Pajeczyna™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Iguana Studio