UMOWA - REGULAMIN ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

1. Postanowienia ogólne regulaminu:

Zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, firma Pajeczyna, Co. ("Pajęczyna" będąca właścicielem portalu Pajeczyna.pl)  oraz zamieszczający ogłoszenie ("Zamieszczający Ogłoszenie") ustalają następujące warunki zamieszczania ogłoszeń.

1.1 Treść Ogłoszenia/Wypowiedzi

Zamieszczający Ogłoszenie ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną wynikającą lub związaną z ogłoszeniem. Zamieszczający Ogłoszenie oświadcza niniejszym i zapewnia, że ogłoszenie lub post jest zgodny z normami ogłoszeniowymi Pajęczyna, Co. oraz że posiada wszelkie prawa zezwalające na wykorzystanie ogłoszenia lub wypowiedzi przez Pajęczyna, Co. dla celów niniejszej Umowy oraz że korzystanie, powielanie oraz dystrybucja ogłoszenia lub wypowiedzi nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi nie naruszy praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności ani godności, nie naruszy praw zapobiegających dyskryminacji ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.

1.2 Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności

Zamieszczający Ogłoszenie godzi się zadość uczynić i uwolnić Pajęczyna, Co. od wszelkiej odpowiedzialności, strat, szkód, roszczeń bądź powództw, w tym zwróci koszty związane z honorariami dla prawników oraz postępowaniem sądowym ewentualnie poniesione przez Pajęczyna, Co. w związku lub w wyniku naruszenia przez Zamieszczającego Ogłoszenie któregokolwiek z wyżej wspomnianych zobowiązań i niedotrzymania gwarancji.

1.3 Zasady zamieszczania ogłoszeń standardowych i sponsorowanych w kategorii Osobiste

 • Ogłoszenia w tej kategorii mogą umieszczać wyłącznie osoby pełnoletnie
 • Obowiązuje bezwględny zakaz umieszczania treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania zdjęć pornograficznych, erotycznych i zawierających nagość. 
 • Dane zamieszczającego takie treści zostaną przesłane organom prawnym.
 • Zamieszczający treści i zdjęcia erotyczne, wulgarne, pornograficzne godzi się zapłacić karę pieniężną w wysokości 50000 PLN.

2. Zasady i warunki zamieszczania ogłoszeń standarowych (bezpłatnych):

 • Ogłoszenia w tej kategorii mogą umieszczać wyłącznie osoby pełnoletnie
 • Obowiązuje bezwględny zakaz umieszczania treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania zdjęć pornograficznych, erotycznych i zawierających nagość.
 • Ogłoszenia, które nie spełnią powyższych warunków będą bezwględnie usuwane, a zamieszczający godzi się zapłacić karę pieniężną w wysokości 50000 PLN.

2.1 Zasady zamieszczania ogłoszeń bezpłatnych

 • Ogłoszenia standardowe umieszcza się nieodpłatnie.
 • Każde ogłoszenie standardowe lub wypowiedź zamieszczone na Pajęczynie musi zawierać jedną ofertę, nie może być zbiorem wielu ofert (np. wiele ofert pracy w jednym ogłoszeniu) i może być zamieszczone tylko w kategorii i regionie zgodnej z treścią ogłoszenia/wypowiedzi i daną ofertą.
 • Ogłoszenia standardowe i wypowiedzi mogą znajdować się tylko w regionie, którego dotyczy oferta! Przykład: Oferty dotyczące Anglii mogą znajdować się tylko w dziale Anglia. Oferty dotyczące Poznania tylko w dziale Poznań, itd.
 • Występuje zakaz umieszczania tego samego ogłoszenia standardowego i tej samej wypowiedzi wielokrotnie czyt. spamowanie/zaśmiecanie Pajęczyny.
 • Pajeczyna.pl zastrzega sobie prawo usunięcia lub zmiany ogłoszenia standardowego, jeżeli nie będzie ono spełniać wymagań niniejszego regulaminu, którego znajomość użytkownik potwierdza przy zamieszczaniu ogłoszenia.

2.1.1 Zasady zamieszczania ogłoszeń standardowych przez Agencje Pracy, Osoby Prywatne oraz Pośredników oferujących pracę

 • Agencje pracy i pośrednicy oferujący pracę mogą zamieszczać ogłoszenia darmowe tylko w mieście, którego dotyczy dane ogłoszenie. Każde ogłoszenie dotyczące oferty pracy musi zawierać dokładny opis oferty pracy na danym stanowisku/miejscu, w danym mieście/kraju, a nie ogólną reklamę usług agencyjnych.

2.2 Uwagi dotyczące zamieszczania ogłoszeń bezpłatnych

 • W trosce o jakość naszego serwisu i na prośby internautów ZABRANIA SIĘ umieszczania na Pajęczynie standardowych ogłoszeń i wypowiedzi związanych z pracą w internecie (wysyłanie/odbieranie emaili, klikanie w banery, piramidy internetowe, itp.) oraz umieszczania standardowych ogłoszeń lub wypowiedzi reklamujących inne serwisy internetowe o charakterze komercyjnym (agencje pracy, firmy usługowe, sklepy www, strony ogłoszeniowe, itp)
 • Zamieszczający Ogłoszenie godzi się zapłacić odszkodowanie dla Pajęczyna, Co. w wysokości 5000zl (słownie, pięć tysięcy złotych) lub $2000 (słownie, dwa tysiące USD) za umieszczenie każdego ogłoszenia lub wypowiedzi, które naruszy prywatność lub godność osobistą osób trzecich, naruszy prawa autorskie, patentowe, zniesławi, będzie dyskryminowało lub naruszy inne prawa jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.
 • Taką samą karę godzi się zapłacić użytkownik, który wbrew zakazom, zamieszcza ogłoszenia standardowe lub wypowiedzi związane z pracą w internecie (wysyłanie/odbieranie emaili, klikanie w banery, piramidy internetowe itp.), standardowe ogłoszenia lub wypowiedzi reklamujące inne serwisy internetowe o charakterze komercyjnym lub spamuje/zaśmieca Pajęczynę umieszczając to samo ogłoszenie lub wypowiedź wielokrotnie.
 • Za zamieszczanie zdjęć i treści pornograficznych Zamieszczający Ogłoszenie godzi się zapłacić odszkodowanie dla Pajęczyna, Co. w wysokości 50000zl (słownie, pięćdziesiąt tysięcy złotych). Dane zamieszczającego treści zdjęcia pornograficzne zostają przesłane organom prawnym.
 • Pajeczyna, Co. zastrzega sobie prawo do gromadzenia i wykorzystania do użytku własnego i podmiotów współpracujących (promocji, identyfikacji użytkownika i jego konta, reklamy oraz innych celów marketingowych) adresów emailowych, treści ogłoszeń i wypowiedzi oraz danych osobowych. Zaznaczając pole akceptacji regulaminu przy dodawaniu ogłoszenia, użytkownik zgadza się na powyższe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych podczas zamieszczania ogłoszenia na portalu Pajeczyna.pl przez firmę Pajeczyna, Co. i jej partnerów oraz firm współpracujących, w tym na otrzymywanie informacji handlowej na adres e-mail podany przy zamieszczaniu ogłoszenia, w myśl z Ustawy RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Obowiązuje całkowity i bezwględny zakaz umieszczania ogłoszeń usług erotycznych, w tym w szczególności agencji towarzyskich.
 • Obowiązuje całkowity i bezwględny zakaz umieszczania ofert pracy w agencjach towarzyskich/branży erotycznej, pracy na czatach (sms-owych, video konferencjach itp).
 • Obowiązuje całkowity i bezwględny zakaz umieszczania ogłoszeń sprzedaży leków. Nie dotyczy reklam samych aptek jako punktów sprzedaży leków.

2.3 Reklamacje dotyczące ogłoszeń standardowych

Wszystkie reklamacje dotyczące ogłoszeń standardowych należy zgłaszać, podając datę i tytuł zamieszczonego ogłoszenia, drogą e-mailową poprzez formularz kontaktowy.

3. Przechowywanie informacji o użytkowniku. Polityka prywatności:

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pajęczyna, Co. kolekcjonuje dane na temat połączeń z naszymi serwerami. Kolekcjonowane są Dane Osobowe użytkowników którzy zamieszczają ogłoszenia na portalu Pajeczyna.pl i potwierdzą zapoznanie się z regulaminem zamieszczania ogłoszeń zaznaczając pole akceptacji regulaminu. Dane Osobowe zawierają numer IP użytkownika, jego login, email i datę połączenia, treści zamieszczonych ogłoszeń. Użytkownik przy zamieszczaniu ogłoszena może tez dobrowolnie podać swój numer telefonu, imie/nick/nazwe firmy. 
Informacje te będą wykorzystane w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu serwisu Pajęczyna lub prawa (polskiego lub jednego z wymienionych Państw), do odszukania i ukarania winowajcy. Pajęczyna, Co. zastrzega sobie prawo do udostępnienia posiadanych danych osobowych organom prawnym wtedy, gdy zajdzie uzasadnione podejrzenie złamania regulaminu naszego serwisu.

Pajeczyna, Co. zastrzega sobie prawo do gromadzenia i wykorzystania do użytku własnego i podmiotów współpracujących (promocji, identyfikacji użytkownika i jego konta, reklamy oraz innych celów marketingowych) adresów emailowych, treści ogłoszeń i wypowiedzi oraz danych osobowych. Zaznaczając pole akceptacji regulaminu przy dodawaniu ogłoszenia, użytkownik zgadza się na powyższe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych podczas zamieszczania ogłoszenia na portalu Pajeczyna.pl przez firmę Pajeczyna, Co. i jej partnerów oraz firm współpracujących, w tym na otrzymywanie informacji handlowej na adres e-mail podany przy zamieszczaniu ogłoszenia, w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.1 Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa: dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Użytkownik zaznaczając pole akceptacji regulaminu przy dodawaniu ogłoszenia, godzi sie na przetwarzanie Danych Osobowych i może wycofać tą zgodę w dowolnym momencie kontaktując sie z portalem Pajeczyna.pl wysyłając zgłoszenie na adres bok @ pajeczyna . pl . Dane Osobowe użytkownika są też automatycznie usuwane w momencie gdy wszystkie aktywne ogłoszenia użytkownika zostaną przez niego lub przez administratora portalu Pajeczyna.pl usunięte ze strony. Dane Osobowe użytkownika są przechowywane przez czas w którym zamieszczone przez użytkownika ogłoszenia są aktywne i widoczne na stronie.

3.2 Wyświetlanie reklam użytkownikom (Google, pliki DART, firmy reklamowe)

Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na Pajeczyna.pl
Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt na pajeczyna.pl oraz innych witrynach internetowych.
Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu należy odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej: http://www.google.com/privacy_ads.html

W celu wyświetlania reklam w trakcie Twojej wizyty w naszej witrynie korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu - te dane są chronione o ile sam ich nie ujawnisz) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować.

3.3 Dane kontaktowe administratora

Administratorem Danych Osobowych użytkowników zamieszczających ogłoszenia na portalu Pajeczyna.pl jest Pajeczyna, Co. Możesz w każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: bok @ pajeczyna . pl

4. Ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej:

W żadnych okolicznościach Pajęczyna, Co. nie będzie ponosić względem Zamieszczającego Ogłoszenie odpowiedzialności za szczególne, incydentalne lub wtórne szkody, bez względu na to czy powstaną one w związku z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, wykroczeniem (w tym zaniedbaniem) i bez względu na to czy Pajęczyna, Co. został pouczony o możliwości zaistnienia takiej szkody.

5. Cesja:

Zamieszczający Ogłoszenie nie może cedować niniejszej Umowy ani też jej części bez uprzedniej pisemnej zgody Pajęczyna, Co. Każda próba cesji bez zgody będzie nieważna.

6. Stosowane Prawo:

Do niniejszej Umowy stosuje się kodeks cywilny USA i w świetle tego kodeksu należy je interpretować. Wszystkie spory prawne będą rozstrzygane na terenie USA.

7. Odmowa zamieszczenia i usunięcie ogłoszenia lub wypowiedzi:

Pajęczyna, Co. zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia ogłoszenia lub wypowiedzi oraz ich usunięcia bez podania przyczyny.

Pajęczyna, Co. zastrzega sobie prawo do ustalenia indywidualnie z każdym użytkownikiem zamieszczającym ogłoszenia na portalu Pajeczyna.pl maksymalnej liczby ogłoszeń darmowych i płatnych jakie dany użytkownik, firma czy podmiot może zamieścić w danym czasie.

8. Prawo własności Pajęczyna, Co:

Wszystkie dane, informacje znajdujące się na naszej stronie są własnością Pajęczyna, Co., ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych bez uprzedniej, pisemnej zgody Pajeczyna, Co. podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym.

9. Informacje o firmie

Portal www.pajeczyna.pl prowadzony jest przez firmę Pajeczyna, Co.

Copyright © 2022 Pajeczyna™. Wszystkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Iguana Studio